BIBLICKÁ HODINA

1x za 14 dní 16:30 - 17:30 v komunitním centru AS
11.10., 25.10., 8.11., 22.11. a 6.12. 2006

 

BOHOSLUŽBA ARMÁDY SPÁSY

každou neděli od 10:00 hod.

v Komunitním centru AS

Rybářská 86, Opava

 

 

Modlitbet ke stažení: Říjen 2016  

 

MODLITBÉT  - modlitební kalendář Armády spásy

Pátek 28.10. kadet Olga Gebauerová
prosí: Modlete se za to, aby Bůh žehnal druhému roku mého studia na William Booth Training College v Londýně a ukázal, jaký má plán pro mou budoucnost.

Sobota 29.10. Pronásledovaná církev
Svrchovaný Bože, chválíme a uctíváme tě a uvědomujeme si, že ty víš o všech těch, kteří trpí pro tvé jméno.´Nebeský Otče, prosíme, abys nám připomínal naše bratry a sestry po celém světě, kteří potřebují, abychom při nich v tomto jejich utrpení stáli. Uč nás, co znamená vítězit skrze krev Beránka a slovy našeho svědectví. Modlíme se, abychom svůj život nemilovali tak, že bychom couvali před smrtí. Ó Pane, slyš naši modlitbu.

Neděle 30.10.
Povstaň, Hospodine, ať si člověk nezakládá na své moci ať už pronárody stanou před tvým soudem! Hospodine, zdrť je strachem, ať si pronárody uvědomí, že jsou jenom lidé.
Žalm 9,20-21

Pondělí 31.10. Prosby o inspiraci
Bůh inspiroval mnoho lidí k tomu, aby změnili svůj život a aby také působili změny v jejich komunitách. Modleme se, abychom se jeho inspiraci otevírali a nechali se jí vést. Modleme se, abychom bojovali za změny v našich rodináchna v našich komunitách.