BOHOSLUŽBA ARMÁDY SPÁSY

POZOR ZMĚNA

každou neděli od 10:00 hod.

v Komunitním centru AS

Rybářská 86, Opava

 

 

Modlitbet ke stažení: Srpen 2016  

 

MODLITBÉT  - modlitební kalendář Armády spásy

Středa 24.8. Duchovní růst
Máme ohromnou výsadu zvěstovat Boží lásku a dobrou zprávu o Ježíši. Modleme se za nové impulzy pro naši víru a službu, abychom mohli zažívat zázraky.

Čtvrtek 25.8. Sbor Havířov
Majorka Ardi van Hattemová napsala: Prosím, modlete se za moudrost a uskutečňování Boží vůle ve sboru a centrech v Havířově. Povzbuzujme majorku Ardi a všechny, kdo tam jsou zapojen do služby, a v modlitbách prosme, aby mohli zakoušet mocnou Boží ruku ve svém životě.

Pátek 26.8.
Prosím, modleme se za Šárku Malachovou, za její zdraví, sílu a moudrost, a také za celou její rodinu.

Sobota 27.8. Boží přízeň
Děkujme Bohu za to, že když jsme slabí, máme sílu v něm! Děkujme Bohu za to, co nám dává, a za všechna požehnání, která v životě dostáváme.

Neděle 28.8.
Vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy, žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně. Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe!
Žalm 84,12-13

Pondělí 29.8. Služba dětem a mládeži
Děti a mládež nejsou jen budoucnost Armády spásy, jsou součástí Armády už NYNÍ. Modleme se, aby mladí lide mohli mezi námi najít svůj duchovní domov a aby se také mohli více dovídat o Ježíši.