BOHOSLUŽBA ARMÁDY SPÁSY

POZOR ZMĚNA

každou neděli od 10:00 hod.

v Komunitním centru AS

Rybářská 86, Opava

 

 

Modlitbet ke stažení: Září 2016  

 

MODLITBÉT  - modlitební kalendář Armády spásy

Úterý 20.9. Komunikační rada Praha
Dnes se sejde na národním ústředí v Praze komunikační rada. Modlete se za její členy, aby předávali dobrým a tvůrčím způsobem poslání Armády spásy.

Středa 21.9. Modlitba proti obchodu s lidmi
Bože Stvořiteli, stvořil jsi nás ke svobodě, stvořil jsi nás, abychom byli tvým obrazem, abychom měli svobodu milovat a být milováni. Modlíme se proti všem mocnostem a lidem spojujícím se, aby ničili svobodu tvých dětí, aby je lapali do pasti chudoby, kde jsou zranitelní systémy a intrikami, které
je do chudoby vrhají a dělají z nich otroky. Modlíme se za vedoucí a zákonodárce, aktivisty a lidi tím znepokojené, aby byli rozhodní a jejich plány a akce na ochranu zranitelných a zajištění jejich svobody byly účinné.

Čtvrtek 22.9. Modlitba proti obchodu s lidmi
Bože Spasiteli, vykoupil jsi nás ke svobodě, abychom byli obnoveni ke tvému obrazu, abychom měli svobodu milovat a být milováni. Modlíme se za děti, ženy a muže, oběti obchodu s lidmi, kam upadli, byli lapeni a prodáni mimo vlastní zemi. Prosíme za jejich svobodu. Prosíme, abys je v jejich zajetí viděl a dával jim naději. Prosíme za jejich osvobození, uzdravení a obnovení k dokonalé svobodě Božích dětí.

Pátek 23.9. Modlitba proti obchodu s lidmi
Bože Pomocníku, jsi v nás kvůli naší svobodě, přetváříš nás ke svému obrazu, abychom měli svobodu milovat a být milováni. Modlíme se proti těm, kteří verbují, převážejí, ukrývají nebo přijímají děti, ženy a muže pomocí násilí, nátlaku, týrání, podvádění a všech dalších prostředků sloužících k vykořisťování. Modlíme se za ty, kteří pracují sami nebo společně na tom, aby objevili, osvobodili a mohli pomoci uzdravit děti, ženy a muže, kteří byli prodáni do otroctví. Modlíme se, aby tito lidé dostali zdroje, finance, čas a sílu, které potřebují při získávání svobody obětem nezákonného obchodu s lidmi.